Lægesekretær

Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser og OmKOF har i september 2020 indstillet til børne- og undervisningsministeren, at specialet lægesekretær nedlægges pr. 31. august 2022.
 
Uddannelses- og Forskningsministeriet har i april 2020 godkendt uddannelsen til - Sundhedsadministrativ koordinator, der udbydes af professionshøjskolerne fra juli 2021. Den nye uddannelse er en erhvervsakademiuddannelse, og erstatter erhvervsuddannelsen kontoruddannelsen med specialet lægesekretær på det sundhedsfaglige område.
 
Elever skal dermed være startet i en uddannelsesaftale på hovedforløbet til lægesekretær senest den 31. august 2022.
 
Her på hjemmesiden opdaterer udvalget løbende med nyt om afløb på specialet lægesekretær, så snart aftalerne er på plads.
 
For mere om den nye uddannelse henvises til professionshøjskolerne eller HK,s hjemmeside.
 

Et speciale i Kontoruddannelsen

Uddannelsen retter sig mod almen praksis og sygehuse og består af et grundforløb, hovedforløb og et EUX-forløb.

Læs om en kort beskrivelse af specialet og hvad der forventes af elever, der ønsker at komme i gang med uddannelsen.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Hovedforløbet - praktikken

På hovedforløbet foregår oplæringen primært i virksomheden. Praktikken varer 2 år inklusiv 15 skoleuger (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen.

 Fagprøven

Kontoruddannelsen afsluttes med en fagprøve, der skal teste, at eleven har nået målene for uddannelsen. Fagprøven skal bestås for, at eleven kan få sit uddannelsesbevis.

Eleven skal arbejde med en ide/arbejdsopgave i virksomheden og udarbejde en fagprøverapport om sin opgave. Denne rapport danner grundlag for mundtlig prøve, hvor eleven præsenterer sin opgave for eksaminator og en censor. 

Fagprøven er blevet justeret i august 2020, så elevens skriftlige fagprøverapport fremover indgår i bedømmelsen sammen med elevens præstation ved den mundtlige eksamen.

Skoler der udbyder specialet: