Informationer - nedlæggelse

Uddannelses- og Forskningsministeriet har i april 2020 godkendt uddannelsen til - Sundhedsadministrativ koordinator, der udbydes af professionshøjskolerne fra sommer 2021. Den nye uddannelse er en erhvervsakademiuddannelse og erstatter erhvervsuddannelsen kontoruddannelsen med specialet lægesekretær på det sundhedsfaglige område.Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser og OmKOF har i september 2020 indstillet en nedlæggelse af specialet lægesekretær til børne- og undervisningsministeren og ministeren har i november 2020 godkendt nedlæggelsen.
 
Her på hjemmesiden opdaterer udvalget løbende med nyt om afløb på specialet lægesekretær.
 
Spørgsmål og svar i forbindelse med nedlæggelse af specialet lægesekretær
 
OmKOF har samlet en række spørgsmål og lavet en spørgsmål/svar om konsekvenserne af, at specialet lægesekretær nedlægges i 2022. Oversigterne kan hentes nedenfor.
 

De nærmere regler for nedlæggelsen og overgangsbestemmelserne er endnu ikke fastlagt ved bekendtgørelse, og der kan endnu nå at ske ændringer.

Svarene på spørgsmålene skal derfor tages med forbehold og alene tages som udtryk for, hvordan man pt. forventer, at overgangsbestemmelserne vil blive udformet.

Man forventer, at overgangsbestemmelserne kommer til at indeholde 3 afgørende skæringsdatoer:

  1. Man skal være påbegyndt en uddannelsesaftale om lægesekretær senest den 31. august 2022
  2. Uddannelsesforløbet skal være afsluttet senest den 31. august 2026
  3. EUV 1-elever skal have en RKV senest den 31. august 2022 og have påbegyndt specialefagsundervisningen senest den 31. december 2022
 billede27
 
I forbindelse med at kontorspecialet lægesekretær nedlægges pr. 31. august 2022 har Områdeudvalget for Kontoruddannelser til den Offentlige Forvaltning (OmKOF) den 27. april præsenteret forventninger til de overgangsordninger og regler, der kommer til at gælde for elever, der gerne vil i lære på specialet lægesekretær.
 
Præsentationen fra dagens webinar finder du her.
 
Merit for lægesekretærer på uddannelsen sundhedsadministrativ koordinator
I forbindelse med at der er lavet en ny uddannelse sundhedsadministrativ koordinator og at kontorspecialet lægesekretær er nedlagt pr. 31. august 2022, er der udarbejdet retningslinjer for merit mellem specialet lægesekretær og den nye videregående erhvervsakademiuddannelse sundhedsadministrativ koordinator.
 
Retningslinjerne giver elever under uddannelse, nyuddannede og erfarne kontoruddannede med specialet lægesekretær mulighed for at opnå merit for kompetencer udviklet gennem uddannelse til  og erfaring erhvervet som lægesekretær.
 
Merit gives af erhvervsakademierne i forbindelse med ansøgning om optagelse på uddannelsen. Merit vurderes individuelt og på baggrund af ansøgers dokumentation for kompetencer, tidligere gennemførte uddannelseselementer og beskæftigelse.
 
Sammen med retningslinjerne er der udarbejdet et bilag, der viser eksempler på merit.

Yderligere information om den nye uddannelse og merit, skal du søge hos den lokale professionshøjskole.