Oplæringen/hovedforløbet

Ca. 300 elever går hvert år igang med lægesekretær. De sidste elever på uddannelsen skal begynde på deres hovedforløb inden den 31. august 2022. Idet specialet lægesekretær nedlægges pr. 31. august 2022.

Praktikuddannelsen - hovedforløbet

Praktikken for specialet Lægesekretær er 2 år og foregår i en virksomhed, der er godkendt som praktiksted. For at blive godkendt som praktiksted kan virksomheden kontakte den lokale handelsskole.

Oplæringen i virksomheden kan tilrettelægges fleksibelt: Elev og virksomhed vælger arbejdsopgaver til oplæringen ud fra en liste, der fremgår af det faglige udvalgs praktikplan.

Specialefagene og fagprøven på hovedforløbet
Den praktiske oplæring i virksomheden understøttes af skoleundervisningen i specialefag på 13 - 15 uger. En del af specialefagene udgør en faglig kerne og er fælles og bundne for alle elever. Dertil kommer de valgfrie specialefag på 5 uger, hvor virksomhed og elev selv ud fra deres konkrete behov kan vælge de mest relevante valgfrie specialefag.

I den sidste fase af praktikperioden går eleven i gang med sin fagprøve.