Ekspertfag

Hvad er ekspertfag?

Ekspertfag er et tilbud til elever inden for kontorspecialet offentlig administration. Ekspertfag er valgfrie specialefag på højeste niveau. Eleverne kan efter gennemført ekspertfag vælge at gå til eksamen hos COK eller anden AU-udbyder og sikre sig ECTS-point på vejen mod mere efter- og videreuddannelse.

Se andres erfaringer med ekspertfag:

 

KLIK på folder nedenfor og se mere om ekspertfag!

Ekspertfag 

Her kan du se, hvilke ekspertfag kan du vælge:

Her kan du se, hvor du kan få ekspertfag:

 Ofte stillede spørgsmål OM EKSPERTFAG

Som elev med speciale i offentlig administration kan man tage hul på sin akademiuddannelse ved at tage et ekspertfag i slutningen af sit hovedforløb. Men der kan være mange spørgsmål!

Hvad er et ekspertfag?

Et ekspertfag er et valgfrit specialefag på ekstra højt niveau – nemlig ekspertniveau – der både giver kompetencer ift. lærestedet og samtidig sigter mod videreuddannelse på akademiniveau. Hvis du tager et valgfrit specialefag på ekspertniveau, har du mulighed for at en eksamen på et akademi eller på COK. På den måde kan du sikre dig de første såkaldte ECTS point på vejen mod en hel akademiuddannelse.

Hvilke ekspertfag kan man tage?

Som elev med speciale i offentlig administration udbydes følgende specialefag:

  1. Borgeren i centrum
  2. Borgerkommunikation
  3. Budget og regnskab
  4. Økonomi og styring
  5. Projektstyring i praksis
  6. Kommunikation i praksis

Hvilke skoler udbyder ekspertfag?

Ikke alle skoler som udbyder alle ekspertfag. Se listen over skoler der udbyder ekspertfag offentlig administration ovenover.

Kan man tage ekspertfag på andre skoler end den man går på?

Ja, det er muligt for elever, at melde sig på et ekspertfag på en anden skole, end den man er tilknyttet, da faget er et ”valgfrit specialefag” kan du vælge den skole, der kan udbyde det du ønsker.

Vælger eleverne selv at komme på et ekspertfag, eller er det motiveret andre steder fra?

Nej, som udgangspunkt har vi pt. ikke erfaringer med at eleverne er opmærksomme på fagene og selv opsøger muligheden for ekspertfag. Det er fortsat så nyt, at eleverne ikke er bevidste om det.

Men hvis man som elevkoordinator/vejleder motiverer eleven til at tage et valgfag på ekspertniveau, så er det opfattelsen, at mange elever gør det, og kan se en pointe ved at gøre det. Så hvis elevvejleder og organisationen vægter ekspertfag højt, så vægter eleven det typisk også højt.

Har eleverne lyst til at tage ekspertfag? Vil de ikke hellere gøre det der er nemmest?

Nej, mange elever har meget lyst til at prøve kræfter med ekspertfagene. De efterspørger muligheden for at fordybe sig i fagene generelt. Og her er ekspertfagene en super anledning til at gøre netop det.

Hvor kan man tilmelde sig?

Ekspertfagene kan man tilmelde sig til på den hovedforløbsskole man vælger at samarbejde om skoleperioderne på hovedforløbet. Udbyder skolen ikke ekspertfaget skal de henvise til de skoler, der udbyder faget.

Kan alle være med på det høje faglige niveau?

Ja, klart. Eleverne befinder sig allerede på et højt niveau. Så hvis elevvejleder og arbejdsplads støtter op, så kan eleven sagtens gennemføre. Og det er vigtigt at understrege at ambitionen ikke er at eleverne skal have 12 – men at det er en forsmag på en videregående uddannelse, som de får blik for de sagtens kan klare.

Er eksamen frivillig?

Ja, de fleste steder er det frivilligt at gå til eksamen. De fleste erhvervsskoler har et samarbejde med et akademi eller COK og derfor kombineres ekspertfaget med eksamen på akademi, så eleven er forberedt på niveauerne. Men eksamen er frivillig og et tilvalg. Vi ser dog at mange vælger at tage eksamen og få ECTS-point når de alligevel er kommet så langt.

Hvor mange går til eksamen?

De fleste går til eksamen. Det er cirka 3 ud af 4 der tager eksamen.

Hvad kan man bruge et ekspertfag til?

Elever der tager ekspertfag får typisk:

  1. Mere ansvar
  2. Evner til at arbejde mere helhedsorienteret og strategisk
  3. Større selvtillid og lyst til efteruddannelse
  4. En større bevidsthed om karrieremulighederne

Koster det noget at tage et ekspertfag?

Nej, selve ekspertfaget koster ikke noget, men selve eksamen på akademiet koster noget.

Der er lidt forskel på priserne – men de ligger mellem 2.000-3.500 kr.

Hvem betaler for ekspertfaget?

Det er arbejdsgiver der betaler eksamen, og ikke eleven.

Føler eleverne sig presset til at gå til eksamen?

Nej, de er ofte meget målrettede og tænker på hvordan de kan være attraktive ift. deres videre arbejdsliv. De tager typisk gode til at fordybe sig i stoffet og oplever ofte at det ikke var så slemt med eksamen som forventet.

Hvornår skal man tage ekspertfaget?

Ekspertfaget og eksamen ved et akademi ligger sidst på uddannelsens hovedforløb.

Hvad lang tid tager et ekspertfag?

Et ekspertfag tager mellem 1-3 uger – alt afhængig af ekspertfaget. Der er ikke ekstra ”tid” koblet på et specialefag, så det er muligt at gennemføre faget indenfor den ordinære uddannelsestid og de almindelige skoleperioder. Dog skal du være indstillet på at yde en ekstra indsats. Faget kan også tages som erhvervsrettet påbygning.

Hvad kræver det af arbejdspladsen/virksomheden?

Det kræver ikke noget særligt af arbejdspladsen. Ikke andet end at støtte eleven i at vælge ekspertfaget til, og give tydeligt udtryk for at det er noget arbejdspladsen ser positivt på.

Kan man tage ekspertfag om aftenen?

Nej, på nuværende tidspunkt ligger ekspertfagene om dagen.