EUX

 - Faglært med studiekompetence

kontoruddannelsen omfatter et obligatorisk EUX forløb der giver eleverne både erhvervskompetence og studiekompetence, og dermed mulighed for både at arbejde som faglært og at læse videre.

For elever på kontoruddannelsen er EUX obligatorisk og EUX-året gennemføres forud for hovedforløbet/praktikken.