Økonomi

 - Et speciale i Kontoruddannelsen

Uddannelsen retter sig bredt og består af et grundforløb, hovedforløb og et EUX-forløb.

Specialet økonomi er pr. 1. august 2024 opdelt i to linier: 

Læs om en kort beskrivelse af, hvad der forventes af elever, der ønsker at komme i gang med uddannelsen

 

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Når grundforløbet er gennemført, fortsætter eleven på det obligatoriske EUX-år, før eleven kan starte på hovedforløbet/oplæringen. 

 

Hovedforløbet - oplæringen

På hovedforløbet foregår oplæringen primært i virksomheden. Oplæringen varer 2 år inklusiv 9-11 skoleuger (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen.

Fagene fremgår af uddannelsesordningen. Se link i højre side under Læs mere.

 

Fagprøven

Kontoruddannelsen afsluttes med en fagprøve, der skal teste, at eleven har nået målene for uddannelsen. Fagprøven skal bestås for, at eleven kan få sit uddannelsesbevis.

Eleven skal arbejde med en ide/arbejdsopgave i virksomheden og udarbejde en fagprøverapport om sin opgave. Denne rapport danner grundlag for mundtlig prøve, hvor eleven præsenterer sin opgave for eksaminator og en censor. 

Fagprøven er blevet justeret i august 2020, så elevens skriftlige fagprøverapport fremover indgår i bedømmelsen sammen med elevens præstation ved den mundtlige eksamen.