Økonomi

 - Et speciale i Kontoruddannelsen

Uddannelsen retter sig bredt og består af et grundforløb, hovedforløb og et EUX-forløb.

Læs om en kort beskrivelse af specialet og hvad der forventes af elever, der ønsker at komme i gang med uddannelsen.

Grundforløbet

På grundforløbet bliver eleven undervist i grundfag og det uddannelsesspecifike fag. Grundforløbet er 40 uger for elever der kommer fra 9/10. klasse og 20 uger eller kortere for andre elever. For at komme i gang med hovedforløbet skal eleven leve op til overgangskravene.

Når grundforløbet er gennemført, fortsætter eleven på det obligatoriske EUX-år, før eleven kan starte på hovedforløbet/praktikken.

Hovedforløbet - praktikken

På hovedforløbet foregår oplæringen primært i virksomheden. Praktikken varer 2 år inklusiv 9-11 skoleuger (inklusiv fagprøven), hvor eleven deltager i undervisningen i specialefag på handelsskolen.

Fagprøven

Uddannelsen afsluttes med en fagprøve, som eleven gennemfører inden for de sidste 6 mdr. af sin praktiktid. Der er afsat 1 skoleuge til det. Fagprøven skal bestås.