Voksenspor

Kontoruddannelse for voksne

Elever, der er ældre end 25 år skal fremover følge EUV - erhvervsuddannelse for voksne. Et EUV-forløb skal være så kort som muligt, og som udgangspunkt skal de voksne ikke følge det samme forløb som de unge EUD elever. På baggrund af relevant erhvervserfaring og uddannelse, afkortes uddannelsesforløbet i specialefag og oplæringen. 

For elever der følger voksenspor på kontoruddannelsen, er varighed af specialefagsundervisningen 8-10 uger og dermed kortere end for de unge elever. Oplæringsperioden afkortes med op til 1 år på baggrund af tidligere erhvervserfaring og uddannelse.