Igangværende analyser og projekter

Oplev AMU sammen med IF, MI, TUR, og TE

Med midler fra Undervisningsministeriet skal kursusportalen amukurs.dk, som HAKL er med i foruden MI, IF, TUR og TE nu videreudvikles for at styrke og udbrede kendskabet til de mange muligheder for efteruddannelse inden for AMU.

Større fleksibilitet og kvalitet via digital læring i AMU

Med midler fra Undervisningsministeriets TUP-pulje under tema 1: Styrkelse af digital læring i AMU, skal projektet være med til at omstille HAKLs kurser til digitalt udbud. Der tages i projektet fat i kurser inden for it, administration, økonomi- og regnskab, detailhandel samt ledelse.

Vælg til med AMU sammen med IF, MI, TUR, og TE

”Vælg til med AMU” er fra årets TUP-pulje under tema 2: Synliggørelse af AMU’s styrker med særligt fokus på motivation og læringsudbytte. Projektet er en forlængelse af Oplev AMU og dermed en videreudvikling af amukurs.dk. I projektet vil der blive udviklet nogle IT-værktøjer, der kan motivere virksomheder og kursister til at deltage i et uddannelsesforløb. Disse værktøjer giver bl.a. mulighed for via amukurs.dk at lave et skræddersyet inspirationshæfte til både virksomheder og medarbejdere.

Digitale test i AMU inden for HAKL-uddannelsesområder

Projektets formål er at afprøve digitale selvrettende test som metode til afprøvning af læringsudbyttet i AMU med henblik på, afdække hvilke testformer, der er velegnede på de forskellige kursusområder samt om nogle AMU-mål er mere velegnede til digitale selvrettende test end andre.

Uddannelse i digital læring til undervisere inden for HAKL-uddannelsesområder

Formålet med at udvikle en læreruddannelse i digital læring er at give underviserne i AMU på HAKLs uddannelsesområder tekniske, pædagogiske og didaktiske kompetencer inden for digitale læringsformer og anvendelse af redskaber til udvikling af digitale undervisningsmaterialer.