Elever med HG baggrund

Elever med HG baggrund søger stadig lærepladser

Man kan stadig indgå uddannelsesaftale med elever med HG baggrund, dvs. eleven har et grundforløb, der er gennemført efter de regler, der var gældende forud for den 1. august 2015.

Det betyder samtidigt, at eleven følger de uddannelsesforløb, der var gældende forud for 1. augst 2015 og ikke de forløb, der gælder for nye elever.

Vær opmærksom på, at skolerne ikke er forpligtede til fortsat at undervise efter de gamle regler, som gjaldt forud for 1. august 2015. Dermed er det reelt ikke altid muligt at indgå en uddannelssaftale med en elev med HG-baggrund. Spørg på skolen, om den fortsat tilbyder undervisning efter de gamle regler. 

Før man ansætter en elev med HG baggrund, skal man dog være særligt opmærksom på, om elevens HG bevis giver direkte adgang til det trin eller speciale, som aftalen skal omfatte, for ellers kan man ikke ansætte eleven alene på baggrund af HG beviset. 

Læs nærmere om ansættelse af elever med HG bevis inden for