Elever med HG baggrund

Elever med HG baggrund søger praktikpladser

Man kan stadig indgå uddannelsesaftale med elever med HG baggrund, dvs. eleven har et grundforløb, der er gennemført efter de regler, der var gældende forud for den 1. august 2015. Det betyder samtidigt, at eleven følger de uddannelsesforløb, der var gældende forud for 1. augst 2015 og ikke de forløb, der gælder for nye elever.

Før man ansætter en elev med HG baggrund, skal man dog være særligt opmærksom på, om elevens HG bevis giver direkte adgang til det trin eller speciale, som aftalen skal omfatte, for ellers kan man ikke ansætte eleven alene på baggrund af HG beviset. 

Læs nærmere om ansættelse af elever med HG bevis inden for