LUU for AMU

Ifølge § 9 i Lov om arbejdsmarkedsuddannelser, nedsætter skolen et eller flere lokale uddannelsesudvalg.

  • LUU rådgiver inden for de fælles kompetencebeskrivelser, som institutionen er godkendt til at udbyde uddannelser inden for,
  • LUU rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde,
  • LUU virker for samarbejdet mellem institutionen og det lokale arbejdsmarked.

Som medlem af LUU, inden for HAKLs efteruddannelsesområder har man bl.a. indflydelse på:

  • skolens udbud af kurser
  • kvalitetssikring
  • præcisering af uddannelsesbehov, lokalt og regionalt.

Man kan desuden med fordel tage initativ til temadrøftelser, deltage i dialogmøder med efteruddannelsesudvalget HAKL mm. Se menupunktet for inspiration.

Forretningsorden lokalt uddannelsesudvalg for AMU

Uddannelsesnævnet har udarbejdet forslag til forretningsorden til brug i de lokale uddannelsesudvalg.