Inspiration

Få inspiration til, hvordan du som medlem af det lokale uddannelsesudvalg kan påvirke AMU-efteruddannelsesarbejdet, hvordan arbejdet kan foregå og din opgave som medlem.

HAKL har spurgt en række medlemmer af lokale uddannelsesudvalg og kursuschefer, hvad de får ud af arbejdet med AMU-efteruddannelse i de lokale uddannelsesudvalg. 

Det er der kommet 4 artikler og en case ud af, som kan læses i menuerne til venstre.

Vi håber de vil inspirere dig/jer i de lokale uddannelsesudvalg i arbejdet med efteruddannelse!

Og så vil vi da også lige opfordre dig til at deltage i de årlige dialogmøder med HAKL og kursuscheferne på området. læs mere under Dialogmøder.