Skolen er klar til at gribe, når praktikerne kaster med idéer

Nye fagpakker og mere markedsføring af lederuddannelse. Det er blot nogle af de idéer, det lokale efteruddannelsesudvalg ved Aalborg Handelsskole har smidt op i luften, og som Kursusafdelingen derefter har grebet.

Billede-Aalborg Hs 2.jpg

Finn Hjortnæs og Ivan Ziegler, LUU-AMU Aalborg Handelsskole

Af Kirsten Marie Juel Jensen

-Vi er faktisk stolte af dem, der sidder i udvalget. Vi ved, de sidder på vigtige positioner og har kendskab til virkeligheden. Så vi slår ørerne ud, når de taler.

Sådan siger Finn Hjortnæs, uddannelseschef i Kursusafdelingen ved Aalborg Handelsskole.
Han mener, det lokale efteruddannelsesudvalg (LUU-AMU) har en vigtig rolle i at få markedsført og udviklet skolens kurser. Og det er netop den lydhørhed, Ivan Ziegler, formand for HK Nordjylland, mener, gør det spændende at arbejde som medlem i udvalget. Udvalget kommer selv med en række idéer til møderne, men skolen spørger også udvalget til råds om konkrete problemstillinger.

- Skolen har en forpligtelse til at markedsføre kurser i hele Region Nordjylland. Men hvordan, vi når ud til de enkelte arbejdspladser, kan være svært. Vi har i en del år støttet os meget til et stort katalog, vi har lavet over vores kursusudbud. Men udvalget pegede på, at virksomhederne i langt højere grad henter oplysninger på nettet. Så nu har vi ændret vores kommunikation og lavet en pjece, som kort fortæller om kursusmuligheder, og så bruger vi i stedet flere kræfter på at gå i detaljer på nettet, fortæller Finn Hjortnæs.

Uoverskuelig jungle førte til fagpakker

Ivan Ziegler oplever generelt, at der er meget kort vej fra idé til handling.
- Det er jo os, der sidder i udvalget, som er praktikerne og kan pege på, hvis der er noget, som ikke fungerer i praksis. Vi oplevede for eksempel, at mange så kursusudbuddet som en uoverskuelig jungle. De anede ikke, hvordan de skulle finde frem til relevante kurser. Så vi foreslog, at man lavede nogle fagpakker, som gjorde det hele mere overskueligt, siger han.

Finn Hjortnæs og skolen greb idéen, og det har ført til, at der nu er blevet lavet 12 fagpakker ud fra 12 forskellige jobbeskrivelser – for eksempel inden for sprog, kommunikation, it, ledelse, økonomi og regnskab. Så kan man gå ind samlet og finde de kurser, der vil være mest relevante for en selv.

Lederuddannelse fik et boost

Det var også LUU-AMU, Ivan Ziegler gik til, da han på mange arbejdspladser så et stigende behov for lederuddannelse blandt medarbejderne.

Og her kom Finn Hjortnæs ham hurtigt i møde.
- Vi har i en del år tilbudt en grundlæggende lederuddannelse, men brugen af den var ved at dø lidt ud. Da udvalget nævnte, at der nu igen var flere, der havde behov for lederkurser, så fik vi boostet og markedsført uddannelsen igen. Blandt andet gennem en direct mail-kampagne. Det er en meget praktisk orienteret uddannelse, som passede godt ind i det nyopståede behov blandt medarbejdere, der pludselig sidder i en stilling med ledelsesfunktioner uden ledererfaring, siger han.

Man skal ville samarbejdet

Ivan Ziegler og Finn Hjortnæs kan blive ved med at liste forskellige eksempler op på, hvad dialogen i LUU-AMU har ført til af konkrete tiltag. Og kan næsten ikke lade være med at afbryde hinanden. Fordi de er engagerede og oplever, at de andre i udvalget også er det. De mener, nøglen til et effektivt samarbejde er, at man vil det. Og at man ser mulighederne i, hvor langt man kan nå ved at tale sammen.

- Det er selvfølgelig ikke alt, vi får løst med det samme. Nogle emner skal vi tale om flere gange, inden vi når i mål og skolen kan gøre noget konkret. Og andre gange ender vi måske med at gå i en helt anden retning, end vi havde regnet med, fortæller Ivan Ziegler.

Sprogfærdigheder er næste projekt

Ivan Ziegler er i øvrigt ikke bange for, at udvalget løber tør for idéer. Der er hele tiden nye behov at følge op på.

- Udvalget giver mig en god platform for at få sat nye behov på dagsordenen. Lige nu er jeg meget opmærksom på, hvordan vi kan få flere sprogfærdigheder ind i de forskellige fagpakker. For der bliver mere og mere brug for alt fra kinesisk til engelsk, når virksomheder søger nye markeder. Det er vi ikke i mål med endnu. Men det arbejder vi videre med, slutter han.

Konkrete Resultater

Eksempler på, hvad dialog i LUU-AMU har ført til af fornyelser i Aalborg Handelsskoles Kursusafdeling:

  • Markedsføring af kurser er blevet ændret. Fra trykt katalog til netbaseret information.
  • Behov for lederuddannelse førte til boost af ”grundlæggende lederuddannelse”. Markedsføring via direct mail.
  • 12 fagpakker er blevet sammensat for at sikre større gennemskuelighed i kursusudbud.
  • Kursustidspunkter kan lægges individuelt efter en virksomheds behov, efter at udvalget gjorde opmærksom på, at et nathold for eksempel kan have svært ved at nå kurser til normale mødetidspunkter.
  • Arbejde igangsat med at få flere sprogfærdigheder ind i fagpakker.
  • Arbejde igangsat med at skabe en tættere kontakt til virksomheder og dermed både kende deres behov og opfordre dem til at bruge kursusudbuddet.