Udvalget er det bedste netværk

Netværket er den største gevinst ved at sidde i lokale uddannelsesudvalg. Det mener Leo Jensen og Niels Thyssen, der sidder i LUU ved Århus Købmandsskole. Netværket er grunden til, der her kun er få dage mellem et kursusbehov opstår, til et nyt kursus bliver oprettet.

Billede-Aarhus Business College 1.jpg

Niels Thyssen og Leo Jensen, LUU-AMU Aarhus Købmandsskole

Af Kirsten Marie Juel Jensen

Dagsordenerne bliver skrevet. Møderne bliver holdt. Og enkelte temamøder bliver også sat i værk. Jo, jo, alt det formelle er skam på plads i det lokale uddannelsesudvalg ved Aarhus Business College. Og trods afbud og enkelte aflysninger fungerer det hele godt. Men det er noget andet, både Leo Jensen, formand for HK Stat Østjylland og Niels Thyssen, uddannelseschef ved Aarhus Business College fremhæver som forcen ved udvalget: Nemlig netværket.

- Udvalget er et sted, hvor folk skaber sig et netværk. Det, at man sidder her, gør, at man har usandsynlig nem adgang til hinanden, forklarer Niels Thyssen.

For eksempel sidder der en repræsentant fra Falck og en fra Vestas i udvalget, og når de har et efteruddannelsesbehov i koncernen, så ringer de direkte til Niels Thyssen.
- Det giver dem en nem dør til skolen. Og når de så hurtigt kan udtrykke et behov, kan vi som regel få et kursus stablet på benene i løbet af få dage, forklarer han.

Netværk har stor værdi

Leo Jensen mener også, netværket har en stor værdi.
- Efteruddannelsesbehov opstår jo løbende – det er ikke noget, der bare foregår på møderne. Så når vi hører fra vores faglige konsulenter, at vores medlemmer nu har det og det behov, så griber vi straks røret og ringer til skolen. Det ville have været en længere proces, hvis vi ikke havde et netværk i forvejen, siger han.

Man skal ikke have været i rum med Niels Thyssen og Leo Jensen længe for at forstå, hvad netværk er, og hvad det betyder. Hele tiden udveksles der ”Har du talt med de andre i udvalget om....”, ”Har du tænkt på, at vi måske skulle arrangere.....” og ”Jeg oplever nu en tendens til..”. De kender hinanden godt, og derfor behøver der ikke være langt fra tanke til handling. Og sådan er det hele raden rundt i udvalget, fortæller de.

Det har blandt andet ført til samarbejdet om kampagnen ”Faglært – få papir på det, du kan – tag en voksenuddannelse”. Og det har været grundlaget for, at Aarhus Business College nu har en vejleder til at sidde i HK en gang om ugen for at rådgive medlemmer om efteruddannelse.

Adgang til det politiske niveau

Udover at konkrete uddannelsesbehov hurtigt bliver afdækket og opfyldt via netværket, så giver det også en adgang til et højere politisk niveau.

- Det lokale uddannelsesudvalg er jo også vores forbindelse til HAKL og Uddannelsesnævnet. Når man kender hinanden godt, er det nemmere at få kontakt den vej rundt. Udvalget er også en kanal til dem, der har adgang til København på forskellige politiske niveauer, så vi kan hive fat i dem, når der er nogle ting i lovgivningen eller overenskomsterne, som spænder ben for efteruddannelse. Det kan være LO og DA, men også andre udvalg og bestyrelser, som udvalgsmedlemmerne sidder i, fortæller Niels Thyssen.