Uddannelsesudvalg bør fungere som Advisory Boards

Medlemmerne i de lokale uddannelsesudvalg bør vælges efter engagement og kendskab til uddannelsesbehov, så de kan komme til at fungere som deciderede Advisory Boards for erhvervsskolerne. Det mener Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv.

Billede-Jytte Reinholdt 1.jpg

Jytte Reinholt, LUU-AMU Tietgen Kompetence Center

Af Kirsten Marie Juel Jensen

Alle medlemmer i de lokale efteruddannelsesudvalg bør være engagerede og have tæt kendskab til erhvervslivet og de lokale efteruddannelsesbehov. Om der er præcis lige mange fra arbejdstagerside og arbejdsgiverside er mindre vigtigt. Det mener Jytte Reinholdt, direktør i Fynsk Erhverv og medlem af det lokale efteruddannelsesudvalg ved Tietgen Kompetencecenter i Odense.

- Det kunne være spændende, hvis arbejdet i de lokale uddannelsesudvalg udviklede sig til deciderede Advisory Boards. Men det kræver en nytænkning af, hvordan udvalgene fungerer i dag, og hvordan medlemmerne udpeges. Fordi der er et krav om paritet, er der i dag en del, som sidder i udvalgene og kommer til møderne, fordi de skal, siger Jytte Reinholdt og fortsætter:

- For mig er det vigtigere, at det er mennesker fra oplandet, som er engagerede og har fokus på at løfte kompetenceniveauet i arbejdsstyrken. Når mødet er slut, skal der arbejdes videre med det. Det skal ikke bare være endnu et møde, som kan hakkes af i kalenderen, siger hun.

Udvalg skal give ambassadører og netværk

Hun oplever det udvalg, hun selv sidder i, som ganske velfungerende. Det er hele systemet, hun har en anke imod. Hun mener, erhvervsskolerne bør få den fulde frihed til at vælge de medlemmer i lokalområdet, som vil være mest relevante at have siddende i sådan et Advisory Board. Der skal være folk fra begge sider, men det skal være de bedste og mest engagerede fra både små og store virksomheder – suppleret med for eksempel jobcenterchefen, folk fra andre organisationer eller aktive erhvervsledere.

- Jeg er ikke ude på at spille organisationernes rolle helt ud. Jeg ønsker mig bare nogle bredere og mere engagerede udvalg. Og engagementet skal ikke stoppe på møderne. Det skal tages med derfra. Det lokale uddannelsesudvalg skal være med til at markedsføre og målrette efteruddannelserne og skal på den måde være ambassadører for et kompetenceløft. Vi skal alle bringe vores viden om efteruddannelse fra udvalget videre ud i de andre netværk, vi færdes i, siger hun.

Hun mener, at hvis udvalgene fungerer optimalt, så skal erhvervsskolerne kunne aflæse det på søgningen til skolernes efteruddannelser.

Stil flere krav

Uanset om udvælgelsen af medlemmer til de lokale uddannelsesudvalg bliver lavet om eller ej, mener Jytte Reinholdt, at skolen og udvalgene bør stille langt flere krav til hinanden.

- Jeg siger til skolerne: Hvis I vil have aktive folk til at engagere sig i udvalgene, så gør jer klart, hvad I vil bruge os til. Gør udvalget interessant. Hvis det bare er et afrapporteringsforum, så har jeg andre ting at bruge min tid til. Men hvis man bruger udvalget som det spejl af virkeligheden, det er. Og vi sammen holder fokus på et regionalt kompetenceløft og samarbejder tæt om at få skabt de kurser, der er behov for – og får folk til så også at tage disse kurser. Ja, så batter det pludselig noget, siger hun.