Nedsættelse af udvalg for AMU

Nedsættelse af et LUU sker på baggrund af § 9 i Lov om arbejdsmarkedsuddannelser.

For et LUU på HAKLs område, skal repræsentanter af organisationer med sæde i HAKL udgøre et flertal i uddannelsesudvalget. Repræsentanter fra arbejdsgiver- og arbejdstagerorganisationer skal være ligeligt repræsenteret. Øvrige medlemmer af udvalget udpeges af skolen og medlemmer skal så vidt muligt have tilknytning til det geografiske udbudsområde.

Institutionen stiller sekretariatsbistand til rådighed for udvalget, og skolen har 2 repræsentater med status af tilforordnede. En repræsentant fra Jobcentret kan tilforordnes udvalget.

Medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg er normalt udpeget for en 4-årig periode og følger den kommunale valgperiode.

Bestyrelsen for skolen kan selv bestemme, hvordan den vil strukturere det lokale uddannelsesudvalg. Fx ved at etablere:

  • Et samlet udvalg, hvor det lokale uddannelsesudvalg for erhvervsuddannelserne dækker såvel erhvervsuddannelser som arbejdsmarkedsuddannelser.
  • Et selvstændigt lokalt uddannelsesudvalg, der dækker samtlige arbejdsmarkedsuddannelser, som skolen er godkendt til.
  • Flere lokale uddannelsesudvalg, der kun dækker én kompetencebeskrivelse.

HAKL anbefaler

Det er vigtigt, at der bliver etableret lokale uddannelsesudvalg, der kan rådgive skolen i spørgsmål vedrørende arbejdsmarkeds-uddannelser inden for HAKLs område. HAKL vurderer ikke, at dette nødvendigvis indebærer nedsættelse af separate AMU-udvalg, men at denne rådgivning godt kan finde sted via de allerede etablerede lokale uddannelsesudvalg på erhvervsuddannelsesområdet, eventuelt suppleret med personer, der kan rådgive om de lokale efteruddannelsesbehov.