Udpegning af medlemmer

Sammensætning af udvalget blandt de udpegningsberettigede organisationer besluttes af HAKL.

Medlemmerne af de lokale AMU-uddannelsesudvalg udpeges herefter af de udpegningsberettigede organisationer.

Medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg er normalt udpeget for en 4-årig periode og følger den kommunale valgperiode.

Sekretariatet for HAKL, Uddannelsesnævnet, administrerer udpegningen, varetager kommunikationen, samt opretter og ajourfører registre over lokale uddannelsesudvalg.

De lokale AMU-uddannelsesudvalg på HAKL område sammensættes af repræsentanter fra følgende organisationer:

Arbejdsgiversiden:

 • Dansk Erhverv
 • DI Dansk Industri
 • Finanssektorens arbejdsgiverforening
 • Kommunernes Landsforening
 • Danske Regioner
 • Finansministeriet
 • Grafisk Arbejdsgiverforening
 • Danske Mediers Arbejdsgiverforening
 • Arbejdsgiversamarbejdet vedr. AV-assistentuddannelsen (ASAV)
 • Tandlægeforeningen

Arbejdstagersiden:

 • HK
 • Finansforbundet
 • Danske Forsikringsfunktionærers Landsforening
 • Centralorganisationernes Fællesudvalg
 • Ledernes Hovedorganisation