Behov for udvikling, AMU-kurser

Medlemmer af de lokale uddannelsesudvalg er typisk dem, der er tættes på komptenceudviklingsbehov på arbejdsmarkedet.

Derfor opfordrer efteruddannelsesudvalget LUU til at være en aktiv medspiller til at kortlægge de lokale eller landsdækkende uddannelsesbehov.

LUU kan deltage i behovsindsamling på flere måder. Ved at tilkendegive behov for:

  • Udvikling af nye kurser på områder, der endnu ikke er uddannelsesdækket
  • Justering af eksisterende kurser, der fx har mistet sin aktualitet
  • Nærmere undersøgelser af arbejdsmarkedsforhold inden for et bestemt område.

Udviklingsbehov kan indmeldes løbende, men sekretariatet for efteruddannelsesudvalget samler og koordinerer behovene en gang om året ifm. at Børne- ogUndervisningsministeriet indkalder efteruddannelsesudvalgene for behov for udvikling af nye kurser mm.

Inden da bliver de indmeldte behov kvalificeret og drøftet i udvalget, typisk på udvalgets efterårsmøde.