LUU for erhvervsuddannelser

Ifølge § 40 i Bekendtgørelse af lov om erhvervsuddannelser, nedsætter skolen et eller flere lokale uddannelsesudvalg.

  • LUU rådgiver skolen i spørgsmål, der vedrører de uddannelser, der er omfattet af udvalgets virksomhedsområde,
  • LUU indstiller valgfag af lokal betydning,
  • LUU virker for samarbejdet mellem skolen og det lokale arbejdsmarked,
  • LUU skal sammen med det faglig udvalg virke for, at der tilvejebringes det antal praktikpladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder,
  • LUU skal virke for, at udbuddet af praktikpladser bliver alsidigt med hensyn til virksomhedernes størrelse og teknologiske udvikling.

De faglige udvalg kan til disse udvalg overdrage opgaver, som efter denne lov påhviler udvalgene, men som hensigtsmæssigt kan udføres af de lokale uddannelsesudvalg.

Merkantilt LUU nedsættes typisk for de merkantile erhvervsuddannelser, som dækker et elle flere af de uddannelser skolen har udbudsgodkendelsen til:

  • Detailhandelsuddannelsen
  • Eventkoordinator
  • Handelsuddannelse
  • Kontoruddannelsen

Futka LUU nedsættes for uddannelsen til Tandklinikassistent, jf. Det faglige Udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent.

Fitness LUU nedsættes for uddannelsen til Fitnessinstruktør.