Delegering til LUU fra FU

På det merkantile område, samt for fitnessuddannelsen og tandklinikassistent, har de faglige udvalg delegeret dele af sine opgaver til LUU.

Godkendelse af læresteder

De faglige udvalg repræsenteret i Uddannelsesnævnet har uddelegeret kompetencen til at godkende læresteder til de lokale uddannelsesudvalg, da det er LUU, der har kendskab og kontakt til virksomheder lokalt.

LUUs rolle og opgaver ved godkendelse af lærepladser er nærmere beskrevet i en håndbog (sagsbehandlerhåndbog) udarbejdet for hver uddannelsesområde af det pågældende faglig udvalg. LUU skal sikre kvaliteten i den praktiske del af uddannelsen ved at foretage en konkret vurdering af, om virksomheden kan:

  • Gennemføre oplæringen i overensstemmelse med de oplæringsregler, der er fastsat for uddannelsen.
  • Give eleven tilfredsstillende oplæringsforhold.

Godkendelse af koncerner og virksomhedeskæder foretages af de faglige udvalg.

Uddannelsesaftaler

De faglige udvalg vedrørende de merkantile uddannelser, har endvidere uddelegeret kompetencen til at træffe afgørelser om forlængelse og fastsættelse af uddannelsestid inden for nærmere fastlagte områder.

Se nærmere og find de relevante håndbøger via menuen "Skoler".