Lærepladsopsøgende arbejde

Et LUU skal sammen med det faglig udvalg virke for, at der tilvejebringes det antal lærepladser, som der er behov for ud fra en vurdering af elevernes uddannelsesønsker og de forventede fremtidige beskæftigelsesmuligheder.

Til det arbejde, kan LUU søge tilskud til fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag).

Læs nærmere via menupunktet i højre side.