LUU for Tandklinikassistentuddannelsen

Tandklinikassistentuddannelsen udbydes af 12 skoler:

Hver af skolerne har et LUU nedsat.

Udpegning af LUU

De faglige udvalg har besluttet, at medlemmer for LUU for tandklinikassistenuddannelsen udpeges ligeligt af repræsentanter for Dansk Tandlægeforening og KL på arbejdsgiversiden, mens HK udpeger repræsentanter på arbejdstagersiden.

Det faglige udvalgs vejledning til LUU