Processen ved udpegning af medlemmer

1. Når skolen har besluttet at oprette et lokalt uddannelsesudvalg, meddeler skolen beslutning samt – om muligt – sammensætning til Uddannelsesnævnet.

2. Uddannelsesnævnet kontakter de udpegningsberettigede organisationer og anmoder om udpegning af medlemmer.

3. Organisationen meddeler udpegningen til Uddannelsesnævnet, som ajourfører registret og underretter skolen om udpegningen vedlagt en udskrift over LUU´s sammensætning.

4. Ved vakante pladser og når et medlem udtræder, giver skolen Uddannelsesnævnet besked, som herefter anmoder den pågældende organisation om udpegning. Hvis organisationen selv er bekendt med vakancen udpeges ny repræsentant, og udpegningen meddeles Uddannelsesnævnet, som underretter skolen vedlagt en udskrift over LUU´s sammensætning.

Oversigten over vakante pladser i LUU er tilgængelig for medlemmer af de faglige udvalg og kræver log-ind.