Udpegning af medlemmer

Medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg udpeges af de faglige udvalg efter indstilling fra organisationernes lokale afdelinger.

Medlemmerne af de lokale uddannelsesudvalg er normalt udpeget for en 4-årig periode og følger den kommunale valgperiode.

Uddannelsesnævnet administrerer udpegningen, varetager kommunikationen, samt opretter og ajourfører registre over lokale uddannelsesudvalg for følgende faglige udvalg:

 • Det faglige udvalg for Detailhandelsuddannelser
 • Det faglige udvalg for Handelsuddannelsen
 • Det faglige udvalg for Kontoruddannelser
 • Det faglige udvalg for Uddannelser inden for Oplevelsesområdet (Eventkoordinator og Fitness)
 • Det faglige udvalg for Erhvervsuddannelsen til Tandklinikassistent (Futka)
 • De lokale uddannelsesudvalg inden for de nævnte udvalg sammensættes af repræsentanter fra følgende organisationer:

Arbejdsgiversiden:

 • Dansk Erhverv (Merkantil, Fitness, Futka)
 • DI - Dansk Industri (Merkantil)
 • Kommunernes Landsforening (Futka)
 • Tandlægeforeningen (Futka)

Arbejdstagersiden:

 • HK