Login


Glemt kodeord?
Hvem kan blive bruger?

Lokale Uddannelsesudvalg

Der er Lokale Uddannelsesudvalg (LUU) inden for alle erhvervsuddannelsesområder og AMU.

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) er fysisk placeret ved de skoler, der udbyder erhvervsuddannelser og AMU-kurser, og deres primære opgave er at rådgive skolerne om lokale uddannelsesbehov. De merkantile faglige udvalg har også til opgave at opsøge og godkende nye praktikvirksomheder. 

Uddannelsesnævnet indsamler udpegninger og afbeskikkelser fra organisationer, der er repræsenteret i de faglige udvalg og efteruddannelsesudvalget som Uddannelsesnævnet er sekretariat for. 

Der er særskilte lokale uddannelsesudvalg for: 

  • AMU - dækker kun efteruddannelsesområdet
  • EUD-merkantil - dækker merkantile uddannelser
  • Fitness - EUD og AMU inden for fitnessinstruktion
  • FUTKA - EUD og AMU inden for tandklinikområdet

Langt de fleste LUUer bærer navnet EUD-merkantil, og dækker alle specialer i handels-, kontor-, og detailhandels-uddannelsen, eventkoordinator, samt tilsvarende efter-uddannelsesområder opdelt i fælles kompetence-beskrivelser (FKB).

Af oversigter i venstremenuen fremgår de medlemmer af udvalget, der repræsenterer organisationer med sæde i efteruddannelsesudvalget HAKL eller et af de faglige udvalg i Uddannelsesnævnet.

Produceret af Adapt A/S