Garanti for kursusgennemførelse

En evaluering af konceptet ”garantikurser” i AMU går nu i gang.

 

Hvordan gennemføres garantikurser på en økonomisk, forsvarlig og hensigtsmæssig måde til gavn for virksomhederne og deres ansatte? Det skal den igangsatte evaluering give svaret på ved at munde ud i nogle anbefalinger til, hvordan man kan tilrettelægge og gennemføre garantikurser med succes.

Evalueringen udføres af Oxford Research for HAKL, Industriens Fællesudvalg, og Transporterhvervets Uddannelser i fællesskab. Den forventes færdig i september/oktober.

Definition på et garantikursus findes i boksen til højre under "Garantikursus".