Skarpere på e-handelskompetencer

Stor vækst i e-handel udfordrer medarbejdernes e-handelskompetencer.

 

Efteruddannelsesudvalget HAKL, Detailhandelsudvalget og Handelsudvalget har netop igangsat en e-handelsanalyse, der skal afdække nye e-handelsprofiler for faglærte medarbejdere i detailbranchen og B2B-handel, og dermed de kompetencebehov, der ses nu og på kort sigt i Danmark.

Analysen udføres af konsulentfirmaet Højbjerre, Brauer og Schultz i samarbejde med Hanne Shapiro.
Analysen forventes færdig i august, delkonklusioner allerede i juli.