Størst fremgang i AMU-kursusaktiviteten på detailhandel 1. kvartal 2017

De nyeste tal for efteruddannelsesudvalget HAKL viser fortsat fremgang i kursusaktiviteten.

 

Fra 1. kvartal 2016 til 1. kvartal 2017 er aktiviteten steget med 1.635 kursister til 33.584 kursister ialt inden for de 15 job- og uddannelsesområder (FKB), HAKL dækker. En stigning på 5 %.

Den begyndende stigning i kursusaktiviteten fra 2015 til 2016, ser altså ud til at fortsætte.

1 kvartal opgørelse

De 4 største områder er i nævnte rækkefølge:

1. Administration (14.505)
2. Ledelse (5.944)
3. Detailhandel (4.860)
4. Offentlig forvaltning og sagsbehandling (3.414)

Den største fremgang skal findes på Detailhandel (+ 1.408), hvorimod Administration er gået lidt tilbage (- 829).

Også mindre kursusområder som Handel & logistik, Produktion af kommunikations- og medieprodukter samt Praktisk kirketjeneste har oplevet pæn fremgang.