Flere elever indgår aftaler med talentspor på Detailhandelsuddannelsen

I 2016 startede 745 ud af 2025 elever på en uddannelsesaftale med talentspor på Detailhandelsuddannelsen. Det svarer til 37% af det samlede antal aftaler på den nye ordning.

 

Det nye talentspor blev implementeret med Erhvervsuddannelsesreformen i efteråret 2015 og giver eleverne mulighed for at tage mindst 25% af hovedforløbets specialefag på et højere niveau end det obligatoriske. I 2. halvår af 2015 var 25% af aftalerne på den nye ordning med talentspor.

De første opgørelser tyder på, at der er et stort talentpotentiale blandt de elever, der rekrutteres til detailhandlen og at både virksomheder og elever har taget muligheden for et yderligere kompetenceløft til sig.