Nedgang i optaget på de merkantile erhvervsakademiudannelser

I 2017 er der optaget sammenlagt 8% færre elever på de merkantile erhvervsakademiuddannelser sammenlignet med året før.

Datamatikeruddannelsen har samlet oplevet den laveste nedgang med blot 2,2%, mens Multimediedesignuddannelsen har optaget 17,3% færre elever i år.

Den største af de merkantile akademiuddannelser, Markedsføringsøkonom, er gået tilbage med 8,8%, mens Finansøkonomuddannelsen har optaget 5% færre elever i år.

Erhvervsakademierne har samlet oplevet en nedgang i optaget på 6%, men både Københavns Erhvervsakademi og Erhvervsakademiet MidtVest har oplevet et øget optag på henholdsvis 10% og 2%

Skoler