Eventkoordinator har fået adgangsbegrænsning til grundforløbets 2. del i 2018

På Eventkoordinatoruddannelsen kan 300 elever starte på 2. del af grundforløbet uden uddannelsesaftale.

Ministeriet har fordelt kvoter på de uddannelser, hvor der er mulighed for at optage et antal elever uden uddannelsesaftale i grundforløbets 2. del i 2018. Ministeriet har orienteret skolerne om fordelingen af kvoterne.

En af ministeriets kriterier for fordeling af kvoterne for hver uddannelse har været antallet af indgåede uddannelsesaftaler i 2016. Derved har institutioner med mange indgåede uddannelsesaftaler i 2016 fået tildelt en højere kvote end institutioner med få indgåede uddannelsesaftaler.