Praktikpladsstatus, maj 2017

Statistikken for optaget i 2017, til og med maj, viser en samlet stigning i antallet af indgåede uddannelsesaftaler på de merkantile uddannelser sammenlignet med maj 2016.

 

Stigningen udgør i alt 15% og dækker over en stigning i indgåede uddannelsesaftaler på Handelsuddannelsen, Detailhandelsuddannelsen og Kontoruddannelsen.

Alle de merkantile uddannelser har således oplevet en stigning i indgåede aftaler ved en sammenligning med samme tidspunkt sidste år.

Handelsuddannelsens stigning er særligt båret af en vækst i uddannelsesaftaler inden for handelsuddannelsens brancheretninger, som udgør 75% af den samlede stigning i uddannelsesaftaler. På Detailhandelsuddannelsen ses en stigning på profilen Tekstil, mens der på Kontoruddannelsen med specialer opleves en pæn stigning i optaget på specialet Offentlig administration.

For de øvrige uddannelsers vedkommende ses et fald på Tanklinikassistentuddannelsen, mens Fitness såvel som Event begge er gået frem sammenlignet med maj 2016. Nedenfor kan man se udviklingen i praktikpladssituationen på de enkelte uddannelser sammenlignet med sidste år:

Detail 14% 
Event 28% 
Handel 26%
Kontor 13%  
Fitness 11% og
Tandklinikassistent -9%.