Forsøg med afkortning af AMU-kurser

HAKL har udvalgt 37 kurser, der fra 1. juni 2017 indgår i forsøget om kollektiv afkortning.

 

Undervisere fra 6 erhvervsskoler er i fuld gang med at udvikle digitale afsluttende test til de 37 kurser. De digitale test er nødvendige for at skolerne kan få lov til at afkorte kurserne som et led i forsøget.

De digitale test udvikles til Undervisningsministeriets testsystem VisEffekt.dk, som HAKL allerede har erfaringer med.

Skolerne skal fra den 1. juni og resten af 2017 udbyde og gennemføre de 37 kurser i afkortet form for større kursistgrupper, evt. hele hold og afslutte kurserne med de digitale test, der er udviklet. Erfaringerne med kollektiv afkortning og gennemførelse på kortere tid opsamles sidst på året.

De 6 deltagende skoler er Niels Brock, Detaildivisionen på VidenDjurs, Haderslev Handelsskole, Tradium, IBC og Learnmark.

De 37 kurser, der indgår i forsøget, er:

40003 Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere
40004 Produktinformation og vejledning i detailhandlen
40007 Regnskabsafstemninger ifm. årsafslutningen
40008 Årsafslutning af bogholderiet
40343 Projektstyring med IT-værktøj
40382 Forebyggelse af stress på arbejdspladsen
40748 Anvendelse af store datamængder i regneark
40752 Anvendelse af etb til administrative opgaver
41387 Lederens værktøjer til at forebygge stress
43345 Konceptstyring i detailhandlen
43573 Ledelse af teams/produktionsgrupper
44350 Standardisering af virksomhedens dokumenter
44354 Fletning af dokumenter til masseproduktion
44373 Anvendelses af præsentationsprogrammer
44383 Medarbejderen som deltager i forandringsprocesser
44396 Præsentationsteknik i administrative funktioner
44633 Coaching som ledelsesværktøj
45350 Kundeservice i detailhandelen
45368 Værdibaserede arbejdspladser
45383 Grafik og tekster til virksomhedens webside
45389 Konflikthåndtering for salgsmedarbejderen
45565 Brug af pc på arbejdspladsen
45961 Kreditorstyring
45965 Placering af resultat- og balancekonti
45969 Daglig registrering i et økonomistyringsprogram
45983 Samarbejde i grupper i virksomheden
45988 Projektorienteret arbejde
45989 Udarbejdelse af projektrapporter
46128 Mersalg i butikken
46473 Styring af butikkens nøgletal
47215 Opstillinger og layout i tekst
47218 Anvendelse af regneark til enkle beregninger
47381 Bilagsbehandling med efterfølgende kasserapport
47750 Medarbejderinvolvering i ledelse
47752 Lederens konflikthåndtering og vanskelige samtaler
47754 Mødeledelse
47755 Anvendelse af situationsbestemt ledelse