Praktikpladsstatistikken for årets første tre måneder

Praktikpladsstatistikken for optaget i 2017, til og med marts, viser en samlet stigning på 12% i antallet af indgåede uddannelsesaftaler, sammenlignet med den samme periode for 2016.

 

Stigningen har været størst på Handelsuddannelsen hvor antallet af praktikpladser er steget med 32% sammenlignet med samme periode i 2016. Også Eventkoordinatoruddannelsen og Detailhandelsuddannelsen har oplevet stigninger på hhv. 17% og 15%.

Udviklingen frem til marts måned 2017 ift. marts 2016:

  • Detail +15% og 597 indgåede aftaler
  • Handel +32% og 221 indgåede aftaler
  • Kontor +9% og 428 indgåede aftaler
  • Event 17% og 21 indgåede aftaler
  • Fitness 7% og 15 indgåede aftaler, samt
  • Tandklinikassistent -9% og 191 aftaler.