HAKL mini-konference om digitaliseringstrends

Den 21. marts 2017 er HAKL vært for en udvidet temadrøftelse om digitalisering.

 

Omdrejningspunktet er især digitaliseringens, men også andre udviklingstrends betydning for jobfunktioner og kompetencekrav på fagområderne inden for handel, administration, kommunikation og ledelse.

Oplægsholdere er:

  • Hanne Shapiro, Innovationschef, Teknologisk Institut
  • Janus Sandsgaard, It- og digitaliseringschef, Dansk Erhverv
  • Helle Guldhammer Kristensen, Vicedirektør, BC Syd

På baggrund af de 3 oplæg, skal deltagerne i branchegrupper drøfte følgende spørgsmål:

1) Hvordan påvirker det jobfunktioner inden for jeres områder?

2) Hvilke kompetenceudviklingsbehov medfører det? Hvad er der behov for af uddannelse, sidemandsoplæring osv.? Hvor skal det foregå? Uformel/formel læring? Hvis formel læring, hvilke krav stiller det så til leverancesystemet?

3) Er der behov for at få undersøgt/analyseret i projekter eller oplæg fx hvordan de nye udviklingstrends og digitalisering påvirker en bestemt målgruppes jobs og kompetencebehov?

Temadrøftelsen er for medlemmer af HAKL og HAKLs referencegrupper, DFU Detail, DFU Handel, DFU Kontor, OmKOF, FUTKA, DFU Oplevelsesområdet, Ledelse, Medier & Kommunikation, samt Det statslige område.