Kontoruddannelsen får ny uddannelsesordning

Den nye uddannelsesordning, der netop er sendt i høring på skolerne, omfatter blandt andet nye valgfrie specialefag inden for turist- og rejsebranchen og nye praktikmål til specialet Spedition og shipping.

 

Der oprettes et nyt valgfrie specialefag i "Udvidet skriftlig kommunikation" til specialerne Offentlig administration og Lægesekretær, mens specialet Administration bevarer sin egen version af faget.

Specialet Rejseliv nedlægges til sommer, og derfor tilknyttes i stedet 3 valgfrie specialefag til Administration, som er målrettet rejse- og turistbranchen inden for blandt andet emnerne rejsegeografi og jura.

Specialet Spedition og shipping får nye praktikmål, der er baseret på det samme fleksible pointsystem, som benyttes inden for specialerne Administration og Økonomi.

En høring mest til skoler

Når et fagligt udvalg sender en uddannelsesordning til høring, handler det om en obligatorisk høring, hvor de udbydende skoler får mulighed for at kommentere på ændringerne set i forhold til de økonomiske rammer. Høringen er samtidigt også en orientering til skolerne om, hvilke ændringer der vil ske til sommer.

Når høringen er afsluttet den 4. april,vil der gå nogle uger, før uddannelsesordningen bliver udstedt og den endelige version kan hentes i www.eud.uddannelsesadministration.dk.