Ansøgning om tilskud fra AUB til praktikpladsopsøgende arbejde

Fristen for påtegning hos de faglige udvalg i Uddannelsesnævnet er den 15. marts 2017.

 

Igen i år har de lokale uddannelsesudvalg mulighed for at ansøge om tilskud fra AUB til det praktikpladsopsøgende arbejde. AUB’s ansøgningsfrist er den 1. april 2017. Af hensyn til de faglige udvalgs påtegninger af ansøgningerne beder vi om, at de lokale uddannelsesudvalg indsender ansøgninger til Uddannelsesnævnet i god tid og senest den 15. marts 2017.

Ansøgninger, der modtages i Uddannelsesnævnet senere end onsdag den 15. marts 2017, kan ikke forventes påtegnet af de faglige udvalg; men vil blive sendt videre til AUB.