Ændring på vej ift. afkortning af kontoruddannelsen til voksne

Det er dog stadig for tidligt på nuværende tidspunkt at sige, hvornår en uddannelsesaftale på kontorområdet skal være indgået for at blive omfattet af de nuværende eller de kommende regler. En ny bekendtgørelse til kontoruddannelsen vil blive udstedt i løbet af foråret.

 

I øjeblikket bliver der i uddannelsesplanen for voksne, der vil i gang med kontoruddannelsen, taget hensyn til, om den voksne allerede er uddannet inden for en af de andre merkantile erhvervsuddannelser, og der sker en standardafkortning på 6 måneder. Selvom det har givet den voksne en række relevante merkantile kompetencer, har det vist sig, at det ikke er tilstrækkeligt til at afkorte uddannelsesforløbet.

Derfor ændrer Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser til sommer meritbilaget for kontoruddannelsen, så der ikke fremover som standard sker afkortning med 6 måneder alene fordi, at den voksne er uddannet inden for detail, event, handel eller finans.

Det anses stadig for en relevant kompetence, at den voksne er uddannet inden for andre kontoruddannelser, herunder sundhedsservicesekretæruddannelsen, generel kontoruddannelse, kontorservice, kundekontaktcenter og ældre kontoruddannelser, og de vil derfor stadig som standard afkorte den voksnes uddannelsesforløb med 6 måneder.

De nærmere regler for, hvem der bliver omfattet af det nye meritbilag i bekendtgørelsen, bliver fastlagt i løbet af foråret. Det er pt. alene kontoruddannelsens meritbilag, der bliver justeret.