Specialet Rejseliv nedlægges i 2017

Fra og med sommeren 2017 vil profilen Rejseliv ikke længere eksistere som et selvstændigt speciale inden for kontoruddannelsen. Branchen opfordres i stedet til at benytte specialet Administration, der vil få tilkoblet valgfrie specialefag, der er målrettet rejsebureauer.

 

Kontoruddannelsens speciale Rejseliv havde sin storhedstid omkring årtusindskiftet, men siden har antallet af indgåede aftaler være faldende. De seneste år er der blevet indgået ca. 20 aftaler om året, og efter en dialog med branchen har Det faglige Udvalg for Kontoruddannelser derfor valgt at nedlægge specialet med virkning fra sommeren 2017.

Branchen kan stadig godkendes som praktiksted for kontorelever. Det vil blot fremadrettet ske inden for specialet Administration, hvor det faglige udvalg i samarbejde med branchen og Niels Brock i løbet af foråret udvikler og tilkobler et valgfrie specialefag inden for emner som rejsegeografi og rejseliv-jura.

Praktikmålene for Administration giver mulighed for at tilpasse oplæringen til rejsebureauer, og skoledelen omfatter 3 ugers bundne specialefag, der er fælles for alle Administrations-elever, mens der kan sammensættes 3-7 uger med valgfrie specialefag, der som nævnt vil kunne tilpasses rejsebureauer.