Praktikpladsstatus, august 2017

Opgørelsen omfatter aftaler, der er modtaget på skolerne fra januar til udgangen af august, og dermed indgår en række af de aftaler, der starter august-september, nu endelig i opgørelsen.

Desværre er det kun handelsuddannelsen, der på nuværende tidspunkt ser ud til at være i en positiv udvikling i forhold til samme tid sidste år. Der mangler endnu tal for september måned, hvor der også typisk indgås mange aftaler. Opgørelsen for august viser:

Detail -3%
Event -2%
Handel +10%
Kontor -5%
Fitness -8% og
Tandklinikassistent 0%.

Inden for uddannelsernes specialer er der stor forskel i udviklingen:

  • Den meget positive fremgang for handelsuddannelsen rummer blandt andet en fordobling af aftalerne inden for brancheretningerne Værktøj og værktøjsmaskiner samt Landbrugsmaskiner. Og uddannelsen har også fået sine første to aftaler inden for den nye profil Storkunde.
  • Inden for Kontor er særligt tilbagegangen på 25% inden for specialet Revision markant, men omvendt er der en fin fremgang på 7 % for Offentlig administration. Endelig ser specialet Advokatsekretær ud til at kunne samle et lille hold elever også i år
  • Tilbagegangen inden for Detail gælder en række af profilerne, men der er også profiler, som har en forholdsmæssig stor fremgang som f.eks. Optik og Guld, sølv og ure.

Er man interesseret, er det muligt at gå yderligere i dybden med nøgletallene via følgende links: