Se tidligere AMU-kursisters tilfredshed med kvaliteten

På amukurs.dk kan man få oplyst tilfredsheden med kvaliteten af kurserne før evt. tilmelding.

 

Ved at klikke på "Tilmeld dig til kurset", får man vist en oversigt over kursusudbydere og hvornår det pågældende kursus udbydes.
Samtidig kan man se et gennemsnit af tidligere kursisters tilfredshed med kurset hos udbyderne, målt inden for de seneste 4 kvartaler.
Klikker man på dette tal, kan man få uddybet målingen.

Dog skal udbyderen minimum have haft 35 kursister, der har gennemført det pågældende kursus, ellers vises blot U (uoplyst) af anonymitetshensyn.