Tilskud til praktikpladsopsøgende arbejde på det merkantile område fordelt

AUB har fordelt tilskudsmidlerne fra efterårets pulje 2017 og over halvdelen af LUU’ernes ansøgninger inden for de merkantile erhvervsuddannelser har igen i år modtaget tilskud.

De lokale uddannelsesudvalg (LUU) og faglige udvalg har modtaget afgørelse om tilskud fra AUB (Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag) til at etablere flere praktikpladser.

De lokale uddannelsesudvalg inden for de merkantile erhvervsuddannelser søgte tilskud til praktikpladsarbejdet på i alt 4.576.137 kr. og der blev bevilliget 1.837.672 kr. Efterårets pulje var meget stor inden for det merkantile område og ud af efterårspuljens 20 ansøgninger modtog 11 ansøgninger bevilling fra AUB.

AUB har i denne ansøgningsrunde modtaget ansøgninger for et beløb på i alt 28.641.668 kr., og AUB har samlet haft 7.500.000kr. til uddeling. AUB har derfor været nødt til at prioritere blandt ansøgningerne.

AUB oplyser, at AUB loven er blevet ændret, således at det ikke længere vil være et krav, at aktiviteterne, der kan søges tilskud til, skal ligge i overgangen mellem hrundforløb pog hovedforløb. Ændringen træder i kraft den 1. januar 2018.

De Lokale Uddannelsesudvalg og skolerne har modtaget afgørelsesbreve fra AUB.

Forårets pulje 2018

Fristen for ansøgning til forårets pulje er 1. april 2018. Ansøgningen skal være påtegnet af det faglige udvalg før den fremsendes AUB. Ansøgninger skal derfor fremsendes Uddannelsesnævnet senest mandag den 15. marts 2018.