Spørgeskema til virksomheder om AMU-efteruddannelsesindsats

Oxford Research gennemfører for øjeblikket en spørgeskemaundersøgelse blandt virksomheder, der bruger eller kunne tænkes at bruge AMU-systemet.

Spørgeskemaundersøgelsen har til formål at bibringe viden om, hvordan de skoler der udbyder AMU-kurser, bedst lever op til virksomhedernes krav.

Da det vil kunne bibringe skolerne værdifuld viden om, hvordan de bedst muligt lever op til virksomhedernes ønsker til AMU-kurser, håber vi, at du eller en anden relevant person i virksomheden ønsker at besvare spørgeskemaet.

Er du ikke i en virksomhed, håber vi, at du vil videresende linket til virksomhedssurveyen til en relevant virksomhedskontaktperson.

Spørgeskemaet bør besvares af en person med viden om virksomhedens efteruddannelsesindsats.

Klik på nedenstående link for at besvare undersøgelsen.

Spørgeskemaundersøgelse.