Nye AMU-udviklingsbehov 2018 i HAKL

Case-baserede prøver er en ny trend. HAKL fokuserer i sin ansøgning primært på de udmeldte temaer for dette års udviklingspulje.

HAKL ansøger Undervisningsministeriet om analyser og udviklingsopgaver i relation til:

Tema 1: Test og prøver i AMU
Et projekt med fokus på udvikling og afprøvning af case-baserede prøver, der bedre måler kursisternes kompetencer end test umiddelbart har mulighed for, og som med færre ressourcer bedre kan integreres i undervisningen. Projektet udføres i samarbejde med udvalgte kursusudbydere.

Tema 2: Udvikling og revision af uddannelser med fokus på en klar, afgrænset beskrivelse af hvert delmål
Et projekt om metode og opkvalificering i beskrivelse af AMU-mål, der gør dem lettere at læse og anvende i forbindelse med afprøvning og test af opnåede kompetencer og delmål for kurset.

Derudover en analyse af digitaliseringens betydning for førstelinje-ledernes kompetencer, samt AMU-kurser og undervisningsmateriale til området for Praktisk kirketjeneste.

Læs mere i Den arbejdsmarkedspolitiske redegørelse 2018, der begrunder de ansøgte opgaver og projekter.