Optag på de merkantile grundforløb

Ministeriet har ultimo september offentliggjort sommerens optag på erhvervsuddannelserne.

Der er i juli 2017 blevet optaget 2.710 elever på det merkantile GF1 forløb,1 hvilket er 200 færre elever fra 9. og 10. klasse end i juli sidste år.

55 % af de nye GF1 elever er startet på et EUX forløb.
Udover de unge elever, der er startet på et GF1, er en række elever også startet på GF2 i august. Det er dels elever, der starter direkte på GF2 uden et GF1 forløb og enkelte fra GF1. Det samlede optag på GF2 for de 4 merkantile uddannelser er på 3.372, hvilket er godt 300 færre elever end august sidste år.

Optaget i sommer er det tredje optag siden reformen august 2015. Til og med august er der optaget i alt 12.197 på henholdsvis det GF1 og GF2 (”førstegangsoptag”).

Der er mulighed for at finde yderligere informationer om optagetallene på Uddannelsesnævnets side her