Kvaliteten ved AMU-kurser er vigtig for virksomheder

Oxford Research har gennemført en survey, hvor virksomhederne blev bedt om at vurdere en række parametre, der har betydning for deres valg af AMU-kurser.

Som en del af analysen God praksis på garantikursusområdet, har Oxford Research for HAKL, IF og TUR undersøgt, hvad virksomhederne lægger vægt på, når de vælger AMU-kurser.

Her ses virksomhedernes gennemsnitlige vurdering af, hvilke kriterier, der er vigtige for deres valg af AMU-kurser. 

Survey Oxford

 

Som der fremgår, så vurderer virksomhederne, at de to vigtigste prarmetre for deres valg af AMU-kurser er undervisningens kvalitet, og at kursets indhold stemmer overens med virksomhedens kompetencebehov. Først som 3. vigtigste prarmetre kommer sikkerhed for at kurset bliver afholdt. 

 

Læs mere i Oxford Researchs rapport om God praksis på garantikursusområdet