Ny undersøgelse om erhvervsuddannelser for voksne fra EVA

EVA har for nylig publiceret deres hovedrapport om ”Evaluering af erhvervsuddannelse for voksne”, et projekt hvor EVA har fulgt implementeringen af erhvervsuddannelse for voksne gennem de to første år af reformen.

Hovedrapporten indeholder en del af de publikationer, som løbende er blevet udgivet i løbet af projektets løbetid, og disse bliver i hovedrapporten suppleret med tre tilhørende baggrundsrapporter om blandt andet udviklingen i aktivitet og frafald.

Rapporten viser også, at hovedområdet Kontor, Handel og Forretningsservice er vokset mest fra 2015/16 til 2016/17 og at området nærmer sig igen niveauet fra før reformen.