Opstramning på regler for korte aftaler, delaftaler og VFU fra 1.1.2018

Undervisningsministeriet har lavet en FAQ om ændringerne vedrørerende korte uddannelsesaftaler, delaftaler og VFU.

På Underministeriets nyligt afholdte temadag om praksisnær praktikpladsformidling blev der stillet en række spørgsmål til trepartsaftalens opstramninger vedr. korte aftaler, virksomhedsforlagt undervisning og delaftaler.

Styrelsen for Undervisning og Kvalitet har på ministeriets side Trepartsaftale om tilstrækkelig og kvalificeret arbejdskraft og praktikpladser samlet disse spørgsmål og svar.