2015

Regeringen vil drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvordan AMU-systemet kan gøres mere målrettet og fleksibelt.

Den årlige ansøgning om AMU-udviklingsmidler er nu afleveret til Styrelsen for Undervisning og kvalitet.

På et HAKL-møde gik 14 skoler, heraf 8 nye i gang med at udvikle forretningsmodeller for onlie læring i AMU.

Normalt vil ca. 80 % af de merkantile uddannelsesaftaler for et helt år være registreret ved udgangen af september måned, og i år er der indgået 6.827 merkantile uddannelsesaftaler...

Træning af seniorer og salgskompetencer samt udholdenhedstræning er i fokus i de nye opkvalificerende uddannelsesforløb målrettet medarbejderne i fitnesscentre og personlige trænere

Kan du rådgive kunderne om fødevareprodukter, når fokus er på økologi og kvalitet?

Trine kommer hjem med en masse ny viden, som de kan bruge i virksomheden.

Sørg for at lægge digital læring ind i skolens strategi.

Casper er i gang med uddannelsen til salgsassistent

"Der er 2 forskellige perspektiver på garantikurser - efteruddannelsesudvalgets og skolens".