AMU en del af regeringens vækstplan

Regeringen vil drøfte med arbejdsmarkedets parter, hvordan AMU-systemet kan gøres mere målrettet og fleksibelt.

 

Ifølge vækstplanen skal AMU-systemet understøtte, at ufaglærte og faglærte kan opnå kompetencer, der efterspørges af virksomhederne, og som er en forudsætning for at bevare tilknytningen til arbejdsmarkedet og for at udvikle sig i jobbet og til nye jobs. Kurserne fremmer derfor også, at virksomheder kan få opkvalificeret arbejdskraften til nye vækstmarkeder.

Et serviceeftersyn har vist, at virksomheder og medarbejdere oplever udfordringer i brugen af AMU-systemet. AMU-systemet omfatter eksempelvis 140 forskellige kompetencebeskrivelser, der dækker over 3.400 forskellige arbejdsmarkedsuddannelser og kan virke uigennemskueligt for virksomheder og kursister, ligesom virksomheder oplever forskellige administrative byrder.

Endvidere er der en tendens til, at virksomheder inden for nogle brancher i stigende grad anvender andre kursustyper end AMU. Det kan være problematisk, såfremt det er udtryk for, at AMU-udbuddet ikke matcher behovet for kompetenceudvikling.