AMU kan bruges på mange måder - IT

Trine kommer hjem med en masse ny viden, som de kan bruge i virksomheden.

 

Trine arbejder som regnskabsmedarbejder på en virksomhed, hvor der de seneste år er blevet opgraderet kraftigt på it-området.

Hun er på kursus i det åbne værksted for grundlæggende it og regnskab to dage om ugen, fordi det er den tid, virksomheden kan undvære hende.

Trine

Vi har mange forskellige kurser i it, som udbydes på handelsskoler i hele landet.

Prisen for et kursus ligger mellem 110 og 184 kroner pr. dag, hvis du har til og med en erhvervsuddannelse.

Virksomheden kan få VEU-godtgørelse for tabt arbejdsfortjeneste, der svarer til 80 % af max. dagpengesats.

Alle vores kurser findes på amukurs.dk, hvor du kan læse mere og se, hvor og hvornår kurserne afholdes.